Návod k použití / Reklamační řád

Návod k použití / Reklamační řád

NÁVOD K POUŽITÍ :

Tlumiče firmy AMT Model, jsou vyráběny z hliníkových a duralových slitin, včetně kolen a přírub. Důmyslná konstrukce a provedení umožňuje výrobu různých druhů tlumičů .

Některé tlumiče jsou konstrukčně natolik zdatné, že nepotřebují žádné jiné uchycení než na přírubě motoru, ( za tyto tlumiče se považují hrníčky do kapoty, v prostoru motoru ).

Jiné tlumiče jako jsou : laděné roury, různé mufflery, potřebují naopak dvojí uchycení, a to

z důvodu, že k těmto tlumičům je výfukové koleno, které je teflonovou spojkou připevněno k samotnému tlumiči. V případě, že tlumiče těchto typů budou uchyceny jen na jednom bodě, může dojít v různých obratech odstředivou silou a působení tepla z motoru, k utržení výfukového kolena. Zrovna tak nevyvážená vrtule nebo kužel způsobí prasknutí kolena nebo tlumiče výfuku .

Dále by mohlo dojít k poškození tlumiče v případě špatného odvětrání prostoru výfukového kolena a tlumiče ( vzduch dovnitř a ven. )

Tlumiče ani vývodové trubky se nesmí dotýkat žádné konstrukce modelu a to ani v případě laminátové skořepiny . Mohou se dotýkat pouze na dvou bodech uchycení. Taktéž výfuková kolena se nesmějí ničeho dotýkat, jsou připevněna k motoru a teflonovou spojkou k tlumiči.

V žádném případě tlumič nepřipevňujte bez toho, že by mezi tlumičem a připevňovacím elementem ( překližka, pásek plechu, laminát, apd. ) nebylo pružné těsnění jako např : silikon nebo teflon . ( Překližka a vibrace, působí na hliníkový obal jako nůž . ) Pod šrouby k uchycení výfukové příruby tlumiče ( jak kolen tak tlumičů typu hrníček ) nikdy nepoužívejte žádné podložky ,  ploché ani pérové !!! Dochází tak k povolení šroubů a k následnému popraskání , jak tlumičů typu hrníček , tak kolen ..

Dbejte na to, aby se tlumič neotáčel kolem vlastní osy, mohlo by tak dojít ke kontaktu vývodové trubky tlumiče s konstrukcí modelu. Nesnažte se výfuková kolena ohýbat, ani tlumič nějak deformovat. Došlo by tak k narušení struktury hliníkových slitin a k následnému zlomu.

 

NASTAVENÍ TLUMIČE :

Kolena se vyrábějí ve standardní délce, ale tlumiče jako jsou laděné roury a mufflery se nechají ještě naladit na vyšší výkon, a to tak, že se posouvají do zadu od motoru nebo dopředu k motoru. Záleží na tom jakou máte vrtuli, nebo jaký styl létání si chcete zvolit.

Dozadu zvyšujete krouticí moment a dopředu ho zase naopak snižujete. Při zvolení správného rozměru vrtule a nastavení tlumičů , můžete dosáhnout maximálního výkonu motoru .

Tlumiče hrníčkovytého typu jsou naladěný výrobcem tlumičů a nedají se prakticky nijak ladit . Zde můžete ovlivňovat výkon pouze správnou volbou vrtule a nastavení karburátoru .

 

 

REKLAMACE :

Pro uplatnění reklamace je nutné, aby reklamovaný výrobek byl kompletní, a to proto aby se dalo posoudit zda jde o reklamaci nebo o nedodržení výše uvedených zásad .

( Děkuji za pochopení )

Reklamaci můžete uplatnit do dvou let po zakoupení výrobku, a po předložení dokladu ( účtenka, faktura, jiný doklad )

Nově se vztahuje celoživotní záruka na vybrané typy tlumičů .

 

-   Od 1. února 2016 mají spotřebitelé možnost řešit své spory s prodávajícím či poskytovatelem služeb také před novým orgánem pro mimosoudní řešení sporů (ADR), kterým je :

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Váš AMT Model ..